ಆರೋಗ್ಯ

Soap ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆರುವ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ…

ನಮಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶರೀರವನ್ನು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ..? ಸೋಪು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ವಾಷ್. ಬಾಡಿ ವಾಷ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದವರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೊಪ್ಪಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸೋಪುಗಳು ಶರೀರವನ್ನು ಶುಭ್ರಗೊಳ್ಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ…? ಆ ಕಂಪನಿಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾ….? ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸೋಪು ಕೊಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶುಭ್ರ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗಾಂತಿರಾ..? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಟಿ.ಎಫ್.ಎಮ್ (TFM) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ…

ನೀವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಸೋಪನ್ನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಅದರ ಟಿ.ಎಫ್.ಎಮ್ ಶೇಕಡಾ 70, ಶೇಕಡಾ 67, ಶೇಕಡಾ 82 ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಸೊಪಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು.

ಹಾಗಾದರೆ ಟಿ.ಎಫ್.ಎಮ್. ಎಂದರೇನು…? ಟಿ. ಎಫ್. ಎಮ್. (TFM) ಎಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್…ಅಂದರೆ ಟಿ.ಎಫ್.ಎಮ್. ನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ಎಂದರ್ಥ.

ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬ್ಯೂರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಗ್ರೇಡ್ 1, ಗ್ರೇಡ್ 2, ಗ್ರೇಡ್ 3. 76 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವು ಗ್ರೇಡ್ 1ಸೊಪುಗಳು.

ಶೇಕಡಾ 70 ರಿಂದ 75 ರವರೆಗೆ TFM ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಗ್ರೇಡ್ 2 ಸೋಪುಗಳು. ಶೇಕಡಾ 60 ರಿಂದ 70 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ TFM ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಗ್ರೇಡ್ 3 ಸೋಪುಗಳು. ಗ್ರೇಡ್ 2,3 ಸೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಲರ್ ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಸೋಪಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.ಈ ಸೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಬೆಸ್ಟಾಸ್ ಅಂಥಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಹ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೇಡ್ 2, 3 ಸೋಪುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದಾಗ ಮೃದುವಾಗಿ ಆಗಿ ಬಹಳ ಬೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರೇಡ್ 1 ಸೋಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕ ಶುಭ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ, ಇನ್ಮೂಂದೆ ಸೋಪುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ನೋಡದೆ ಅದರ ಮೇಲೆರುವ TFMನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

Soap ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮೇಲೆರುವ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ…
ನಮಗೆ ಶರೀರವನ್ನು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಬಾರಿಯಾದರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡು ಬಾರಿ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಒಮ್ಮೆಯಾದರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಶರೀರವನ್ನು ಶುಭ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಏನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ..? ಸೋಪು ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ವಾಷ್. ಬಾಡಿ ವಾಷ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ಗದವರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಸೊಪ್ಪಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ಜನರು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸೋಪುಗಳು ಶರೀರವನ್ನು ಶುಭ್ರಗೊಳ್ಳಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ…? ಆ ಕಂಪನಿಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾ….? ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಸೋಪು ಕೊಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಎಷ್ಟು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಎಷ್ಟು ಶುಭ್ರ ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗಾಂತಿರಾ..? ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಟಿ.ಎಫ್.ಎಮ್ (TFM) ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ…

ನೀವು ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಸೋಪನ್ನು ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ, ಅದರ ಟಿ.ಎಫ್.ಎಮ್ ಶೇಕಡಾ 70, ಶೇಕಡಾ 67, ಶೇಕಡಾ 82 ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದರೆ ಅದೇ ಸೊಪಿನ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು.
ಹಾಗಾದರೆ ಟಿ.ಎಫ್.ಎಮ್. ಎಂದರೇನು…? ಟಿ. ಎಫ್. ಎಮ್. (TFM) ಎಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಫ್ಯಾಟಿ ಮ್ಯಾಟರ್…ಅಂದರೆ ಟಿ.ಎಫ್.ಎಮ್. ನ ಶೇಕಡಾವಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅದರ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ಎಂದರ್ಥ.
ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಮಾಣ ಬ್ಯೂರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸೊಬ್ಬುಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಗ್ರೇಡ್ 1, ಗ್ರೇಡ್ 2, ಗ್ರೇಡ್ 3. 76 ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೇಕಡಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವು ಗ್ರೇಡ್ 1ಸೊಪುಗಳು.

ಶೇಕಡಾ 70 ರಿಂದ 75 ರವರೆಗೆ TFM ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಗ್ರೇಡ್ 2 ಸೋಪುಗಳು. ಶೇಕಡಾ 60 ರಿಂದ 70 ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ TFM ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಗ್ರೇಡ್ 3 ಸೋಪುಗಳು.
ಗ್ರೇಡ್ 2,3 ಸೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಲರ್ ಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳು ಸೋಪಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ಸೋಪುಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ಬೆಸ್ಟಾಸ್ ಅಂಥಹ ರಾಸಾಯನಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಸಹ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಗ್ರೇಡ್ 2, 3 ಸೋಪುಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕರಗಿಸಿದಾಗ ಮೃದುವಾಗಿ ಆಗಿ ಬಹಳ ಬೇಗವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ.

ಗ್ರೇಡ್ 1 ಸೋಪುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಾನಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕ ಶುಭ್ರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇನ್ಮೂಂದೆ ಸೋಪುಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅದರ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ನೋಡದೆ ಅದರ ಮೇಲೆರುವ TFMನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.
ಆಚಾರ್ಯ ರಾಘು ಆನಂದಪುರ

ಮೂಲ: ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಹಿತಿ

Amazon Big Indian Festival
Amazon Big Indian Festival

Copyright © 2016 TheNewsism

To Top