god

ಓಂ ಉಚ್ಛಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

ಓಂ ಕೇವಲ ಶಬ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಶಕ್ತಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಓಂ ಉಚ್ಛಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಕೂಡಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಖುಷಿ ಮುನಿಗಳು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಓಂ ಶಬ್ಧದ ಉಚ್ಛಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಓಂ ಉಚ್ಚಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ…

ಉಪಯೋಗ 1:

1

ಉಪಯೋಗ 2:

2

ಉಪಯೋಗ 3:

3

ಉಪಯೋಗ 4:

4

ಉಪಯೋಗ 5:

5

ಉಪಯೋಗ 6:

6

ಉಪಯೋಗ 7:

7

ಉಪಯೋಗ 8:

8

ಉಪಯೋಗ 9:

9

ಉಪಯೋಗ 10:

10ಸುಂದರ್ ರಾಜ್, ದೂ: 9844101293 / 9902345293

Have been helping people with personal, official and financial problems for more than 30 years through the ancient wisdom of Astrology. Vijayashree Astro Research Center 174/1A Kumaraswamy Temple Road, I Phase, Banashankari, Bangalore, Karnataka 560050

Consulting Hours:

1 PM - 9 PM

10 AM -4 PM (Sunday)

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

Most Popular

To Top