god

ಓಂ ಉಚ್ಛಾರ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?

0

ಓಂ ಕೇವಲ ಶಬ್ಧ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಶಕ್ತಿ. ಪ್ರತಿ ದಿನ 2 ನಿಮಿಷಗಳ ವರೆಗೆ ಓಂ ಉಚ್ಛಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳೂ ಕೂಡಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಖುಷಿ ಮುನಿಗಳು ಧ್ಯಾನಕ್ಕಾಗಿ ಓಂ ಶಬ್ಧದ ಉಚ್ಛಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಓಂ ಉಚ್ಚಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಉಪಯೋಗಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ…


ಉಪಯೋಗ 1:

1


ಉಪಯೋಗ 2:

2


ಉಪಯೋಗ 3:

3


ಉಪಯೋಗ 4:

4


ಉಪಯೋಗ 5:

5


ಉಪಯೋಗ 6:

6


ಉಪಯೋಗ 7:

7


ಉಪಯೋಗ 8:

8


ಉಪಯೋಗ 9:

9


ಉಪಯೋಗ 10:

10

Comments

comments

Click to comment

Leave a Reply

To Top