ಅರಿಶಿನ ಕಾಮಾಲೆಗೆ ಪಥ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ..

ಅರಿಶಿನ ಕಾಮಾಲೆ ಅಶುದ್ಧ ನೀರು ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆ, ಮಧ್ಯಪಾನಗಳ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಲಿವರ್ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಲಿರುಬಿನ್ ಅಂಶ ಅಧಿಕವಾಗುವಂತಹ ಕಾಯಿಲೆ. ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯದಿದ್ದರೆ ಉಗ್ರ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ರೋಗಿಗೆ ಪಥ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಳೆರಡೂ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದು. ಅದರ ಜೊತೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಶೀಘ್ರ ಗುಣಮುಖವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯವೇ ಇಲ್ಲ.. ೧) ಒಂದು ಕಪ್ ಮೊಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕದಡಿ ರಾತ್ರಿ ಇಡೀ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಮರುದಿನ …

ಅರಿಶಿನ ಕಾಮಾಲೆಗೆ ಪಥ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಲಿವರ್ ಸೇಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ.. Read More »